Wie zijn wij?

Schoolvisie

Christelijke basisschool

Als christelijke basisschool werkt onze school vanuit het document “Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen”. Dit document is op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar op ons secretariaat.
U kan ook terecht op de website van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen (www.katholiekonderwijs.vlaanderen.be)

Vernieuwingsschool

Als vernieuwingsschool groeide onze school in de V.L.O.-gedachte (vernieuwd lager onderwijs). Ondanks het feit dat deze periode al een hele tijd achter ons ligt, willen we het waardevolle hiervan bewaren. Dit wil zeggen dat de school aandacht heeft voor alle mogelijkheden en het kunnen dat het kind in zich heeft. En dat de school het kind hierbij helpt om deze mogelijkheden goed te ontwikkelen. Voor de school is elk kind een deeltje van de gemeenschap, waarin het zo goed mogelijk moet kunnen opgroeien.

School met een hart

Onze school wil een school zijn, waar geborgenheid en menselijkheid belangrijk zijn. Wij willen de warmte bieden waarin kinderen kunnen openbloeien. Vanuit ons christelijk geloof en met veel begrip voor allen willen wij samen met de ouders werken aan het karakter en de persoonlijkheid van de kinderen die aan onze school en aan onze zorgen worden toevertrouwd.

Elk kind zijn eigenheid

In onze school moet het kind de mogelijkheid krijgen om te leren creatief en sportief bezig te zijn, aan zijn eigen tempo en volgens zijn eigen kunnen. Naar de leerlingen met een trager tempo toe, krijgen kinderen met leermoeilijkheden in de lagere school en ontwikkelingsmoeilijkheden in de kleuterschool onze bijzondere aandacht. Elk ander kind heeft op onze school recht op een aangepaste begeleiding en leerkansen. Deze begeleiding situeert zich zowel op het psychomotorische, het gevoelsmatige als het cognitieve (verstandelijke) vlak. Bij dit alles willen wij in onze school er echter ook voor zorgen dat er een goed eindniveau behaald wordt en dat de draagkracht van de school niet overbelast wordt.

Ouders zijn betrokken.

In onze school hebben de ouders een belangrijke plaats. We willen met hen samenwerken aan hetzelfde doel: ‘de opvoeding en het onderwijs van hun kinderen, die ze daarvoor aan ons toevertrouwen’. We vinden het belangrijk dat ouders met ons willen samenwerken en dat we mekaar waarderen, ieder vanuit zijn eigen plaats binnen de school.
Eveneens wil de school deel zijn van de omgeving waarin onze leerlingen leven en wonen. De school heeft haar plaats binnen de parochie. Toch willen we veel meer zijn dan alleen ‘de school in de omgeving’.

Professionaliteit.

We werken binnen de school met een goed, hecht en professioneel leerkrachtenteam. Daarbuiten hebben we ook een goede samenwerking met de externe diensten. CLB, ONW (ondersteuningsnetwerk), begeleidingsdiensten, paramedici (logo, kine, …) We kunnen steeds goede raad en hulp vragen bij problemen van de kinderen.

VZW Komo

Molenbergstraat 4
2800 Mechelen
015/27.10.02

www.komo.be

Ouderraad

ColoMAenPA

Bezoek onze website op www.colomaenpa.be

Webdesign: Peter Gusta